Finnish Linux User Group FLUG ry
Suomen Linux-käyttäjien yhdistys

Toiminta Kokoukset

Sääntömääräisten kevät- ja syyskokousten lisäksi hallitus kokoontuu nelisen kertaa vuodessa.

Hallituksen kokouksiin toivotaan jäsenten esittävän aloitteita ja asioita päätettäviksi.

Kaikki yhdistyksen kokousten kokouskutsut, esityslistat ja pöytäkirjat sekä talous- ym. dokumentit tallennetaan jatkossa intranettiimme so. pilveen.

Jäsensivut oma-Pilvi

Kirjaudu: https://flug.tallennus.fi/

Jäsen pyydä tunnuksesi sihteeriltä.

Pilven tunnus ja salasana toimitetaan jäsenelle pyynnöstä.