FLUG

FLUG ry

Toiminta

Finnish Linux User Group FLUG ry

Suomen Linux-käyttäjien yhdistys

Eduskuntavaalikysely 2011 - kysymykset

Takaisin kyselyn pääsivulle

1. Ohjelmistopatentit

Ohjelmistoideoita ei voi tällä hetkellä patentoida Suomessa eikä EU:ssa. USA:n painostuksesta ohjelmistopatenttien käyttöönotto saattaa tulla eduskunnan käsittelyyn lähivuosina. Mikä on oma kantanne ohjelmistopatentteihin?


Väittämä: Ohjelmistopatenteista on haittaa suomalaisille ohjelmistokehittäjille.

Täysin samaa mieltäTäysin eri mieltä


2. Vapaiden ohjelmistojen käyttö hallinnossa

Suuret hallinnolliset organisaatiot, kuten YK ja EU, suosittelevat avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttöä. Vapaiden ohjelmistojen käyttö edistää kilpailua, pienentää kustannuksia, mahdollistaa järjestelmien monipuolisemman kehittämisen ja on tasapuolista kaikkia valtioita kohtaan. Millaisena näette vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen (VALO) roolin ja tulevaisuuden, erityisesti Suomessa?


Väittämä:Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttöä tulee lisätä Suomen hallinnoissa huomattavasti

Täysin samaa mieltäTäysin eri mieltä


3. Vapaat tiedostomuodot

Kansalaisten tulee pystyä kommunikoimaan viranomaisten kanssa ilman tarvetta hankkia suljettuja ohjelmia. Tästä syystä mm. Tanska ja Belgia ovat päättäneet siirtyä käyttämään vain vapaita tiedostomuotoja valtionhallinnon tuottaman tiedon tallentamiseen vuodesta 2008 lähtien. Pitäisikö Suomen tehdä vastaava päätös ja mikä olisi realistinen aikataulu päätöksen toteuttamiseen?


Väittämä:Suomen pitäisi tehdä päätös vapaisiin tiedostomuotoihin siirtymisestä seuraavan vaalikauden aikana.

Täysin samaa mieltäTäysin eri mieltä


4. Verovaroin tuotetun tiedon käyttö

Suomi tuottaa paljon veronmaksajien kustantamaa tutkimus- ja mittaustietoa. Osa valtion laitoksista antaa tiedon vapaasti kansalaisten käyttöön, osa pitää tiedon itsellään tai myy sitä markkinahintaan. Mikä verovaroin kustannettu tieto pitäisi olla vapaasti kansalaisten käytettävissä?


Väittämä:Kaikki verovaroin kustannettu tieto pitäisi olla vapaasti kansalaisten käytettävissä.

Täysin samaa mieltäTäysin eri mieltä


5. Linuxin ja vapaiden ohjelmistojen edistäminen

Oletteko itse halukas edistämään Linuxin ja vapaiden ohjelmistojen tai vapaiden tiedostomuotojen käyttöä Suomessa? Oletteko poliittisella urallanne tehneet aloitteita tai ehdotuksia vapaiden ohjelmistojen ja -tiedostomuotojen käytön edistämiseksi? Lisää myös linkit virallisiin asiakirjoihin, mikäli ne löytyvät internetistä.


Väittämä:Vapaiden ohjelmistojen merkitys yhteiskunnalle ja minulle henkilökohtaisesti on suuri

Täysin samaa mieltäTäysin eri mieltä

Takaisin kyselyn pääsivulle

Tukijat

Kuningas­pingviinit

Novell
Netorek Oy
NordicMind
Red Hat

Pingviinit

Pohjolan Tietotekniikka
Xetpoint